قلعه رفتن و شرایط آن در شطرنج

قلعه رفتن در شطرنج حرکت خاصی است که طی آن، شاه و رخ همزمان جا به جا می شوند. حق قلعه رفتن فقط

برای یک بار است. یکی از شرایط لازم برای قلعه رفتن در شطرنج این است که خانه های بین شاه و رخ کاملا

خالی باشند. قلعه رفتن به این صورت انجام می شود:

شاه دو خانه به طرف رخ می رود و رخ در کنار شاه در خانه ای که شاه از آن عبور کرده است می نشیند. طبق

مقررات باید ابتدا شاه را حرکت داد و بعد رخ را.

اگر رخ یا خانه های عبور رخ به هنگام قلعه رفتن در زیر ضرب باشد، قلعه رفتن اشکالی ندارد.

در پی قلعه رفتن، وضعیت بسیار تغییر می یابد و شاه از مخاطراتی که در مرکز وجود دارد، دور می شود. شاه به

محل امنی انتقال می یابد و رخ وارد بازی می شود. به همین دلایل، ممانعت از قلعه رفتن حریف، عموما به نفع

شطرنج باز است.

حرکت شاه قلعه

دلیل و فواید شاه قلعه:

1- شاه از امنیت برخوردار می شود. زیرا شاه در وسط صفحه براحتی مورد حمله قرار می گیرد.

2- رخ که یکی از سوارهای مهم در بازی شطرنج هست در موقعیت مناسب تری برای حمله یا دفاع قرار می گیرد

و ارتباط بین دو رخ برقرار می شود.

شاه به یک جای امن برود چرا که مهمترین مهره شاه است پس باید شاه را از خطرها و حمله های دشمن حفظ

کرد و اگر شاه کیش و مات شود ما بازی را باختیم هر چند از حریف مهره و امتیاز جلو باشیم.

انواع شاه قلعه:

شاه قلعه ی بزرگ: اگر در جناح وزیر قلعه برود می گوییم ” قلعه بزرگ ” رفته است.

بین شاه و رخ 3 خانه فاصله است ( در واقع در جناح وزیر). این حرکت را با علامت(o-o-o) نشان می دهیم.

شاه قلعه ی کوچک: اگر در جناح شاه قلعه برود می گوییم ” قلعه کوچک ” رفته است؛

بین شاه و رخ 2 خانه فاصله است ( در واقع در جناح شاه). این حرکت را با علامت(o -o)نشان می دهیم.

درباره Parham

همچنین ببینید

آموزش محاسبه و دیدن مالیات کارتخوان و دستگاه پوز

افرادی که دستگاه کارتخوان 💳 دارند، باید مالیاتی بابت آن پرداخت کنند. به همین علت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.