آرشیو برچسب های: آموزش ثبت حرکات شطرنجپ

آموزش ثبت حرکات شطرنج

نحوه ی ثبت حرکات در صفحه ی شطرنج برای ثبت حرکات از علائم اختصاری مهره ها و نام خانه ها استفاده می کنیم. در حرکت سوارها علامت اختصاری سوارها را می نویسیم اما در حرکت پیاده ها از علامت اختصاری استفاده نمی کنیم. بر طبق اصول و قوانین شطرنج، نوشتن …

ادامه مطلب »