آرشیو برچسب های: آموزش صفحه شطرنج

آموزش صفحه شطرنج

شطرنج یک بازی دونفره است که برروی یک صفحه‌ی مربعی شکل انجام می شود . این صفحه مربعی شکل از ۶۴ خانه مربعی شکل کوچک تر که این خانه ها یک درمیان روشن و تیره هستند تشکیل شده است، بنابراین ۳۲ خانه تیره رنگ و ۳۲ خانه روشن است، خانه‌ی …

ادامه مطلب »