آرشیو برچسب های: آنپاسان

حرکت آنپاسان

پیاده ضعیف ترین مهره است و فقط یک خانه رو به جلو حرکت می کند. استثنائا پیاده ای که هنوز حرکت نکرده باشد ( یعنی در خانه اولیه اش باشد) می تواند بنا به میل شطرنجباز دو خانه به پیش برود. یعنی پیاده های سفید می توانند از عرض 2 …

ادامه مطلب »