آرشیو برچسب های: قانون دست به مهره شطرنج

قانون دست به مهره شطرنج

یکی از اصول و قوانین شطرنج قانون دست به مهره می باشد؛ زمانی که نوبت حرکت با شماست: 1- اگر به مهره ای دست زدید باید آن را حرکت دهید. 2- تا زمانی که مهره در دست شماست هر جایی که بخواهید می توانید آن را بگذارید ولی به محض …

ادامه مطلب »