آرشیو برچسب های: قلعه رفتن و شرایط آن در شطرنج

قلعه رفتن و شرایط آن در شطرنج

قلعه رفتن در شطرنج حرکت خاصی است که طی آن، شاه و رخ همزمان جا به جا می شوند. حق قلعه رفتن فقط برای یک بار است. یکی از شرایط لازم برای قلعه رفتن در شطرنج این است که خانه های بین شاه و رخ کاملا خالی باشند. قلعه رفتن …

ادامه مطلب »